มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นและสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีต่อการพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้ พระองค์เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอธิการบดีดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 คน อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ตราประจำมหาวิทยาลัย

เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึ ง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

อันดับหนึ่งประเทศไทย สองปีซ้อนในกลุ่มสถาบันที่มีภาระกิจเดียวกัน (จัดอันดับโดย กพร. ปี2549 และ 2550)

อันดับ 528 ของโลก และ อันดับ 21 ของอาเซียน (จัดอันดับโดย times higher education 2551)

ดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน ดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย (ประเมินโดย สกอ. ปี2549)

เว็บไซต์ยอดนิยม อันดับ 160 ของ Top 200  Universities and Colleger in the world (จัดอันดับโดย 4icu.org web popularity)

และอื่นๆอีกมากมาย

ที่มา: http://www.kku.ac.th

edit @ 6 Feb 2010 00:25:25 by aimeii

Comment

Comment:

Tweet

great work.

#7 By Proposal Dissertation (116.71.63.162) on 2011-10-07 01:12

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#6 By Buy Thesis (116.71.39.78) on 2011-06-18 13:52

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#5 By dissertation proposal (116.71.32.90) on 2010-12-01 20:27

i never seen this type of blog,you write always best,thats the reason i visit regurly,

#4 By Dissertation Proposal (182.178.67.237) on 2010-10-16 11:29

i never seen this type of blog,you write always best,thats the reason i visit regurly,

#3 By Dissertation Proposal (182.178.67.237) on 2010-10-16 11:28

I have been visiting various blogs for my dissertation writing assignment research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards

#2 By dissertation writing (182.178.38.91) on 2010-10-01 12:26

<a href="http://zmuewkvmksjvtbq.com">lyjjbomfpvvhubb</a> http://duhvorbxmajekpx.com [url=http://hzltehdvbtpcoys.com]weztltepkjhnjyk[/url]

#1 By rxooqontkv (94.102.52.87) on 2010-06-13 23:44